היסטוריה

ההתחלה

היאחזות מלכישוע הייתה הוותיקה שבהיאחזויות הנח"ל הדתיות בתחילת שנות השמונים. בחודש אב תשמ"ב (1982) אוזרחה הנקודה והפכה לקיבוץ מלכישוע - צעיר קיבוצי תנועת הקיבוץ הדתי.
בשנת תשמ"ז (1987) עבר הקיבוץ למיקומו הנוכחי, על פסגת הר אבינדב, הפסגה שמצפון להר מלכישוע על רכס הגלבוע. עם המעבר שינה היישוב את שמו לקיבוץ מירב. משמעות השם כפולה:
  • מי-רב : מים רבים, כנגד קללת דוד את הגלבוע: "הרי בגלבוע, אל טל ואל מטר עליכם ..." (שמואל ב‘, פרק א‘)
  • מרב, בתו של שאול המלך. כמו אתרים רבים אחרים על רכס הגלבוע (כתף שאול, הר מלכישוע, הר אבינדב, הר גיבורים וכו‘), גם שם היישוב שלנו מזכיר את שאול המלך, משפחתו והמלחמה שבה נפל עם בניו על ההר.

העשור השני

בעשור השני על הגלבוע הקהילה והמשק של מירב התפתחו רבות. משפחות ורווקים הצטרפו לאווירה המשפחתית ביישוב הקטן במשך השנים, ואמצעי הייצור של מירב גדלו והלכו, כולל ענפי החקלאות (רפת, לול, גידולי שדה, מטעים, מדגה), ענפי שירותים וחינוך, ומפעל הנרות "נרות עציון", שנסגר בשנת תשס"ג (2003).
במהלך שנות ה-90 מירב עברה תהליך פנימי מעמיק שנועד לבצע את השינויים הנדרשים כדי לאפשר את התפתחותו וצמיחתו של המקום, תוך כדי שמירת צביונו וייחודו.
התהליך התמקד בשינוי עמוק במבנה הארגוני ובאורח החיים הקיבוצי, ובהקמת השכונה הקהילתית (פסגת מירב) בצמוד לקיבוץ.

מירב בת 20 - ומעבר

העימות עם הפלשתינים בתחילת שנות ה-2000 השפיע רבות על סידורי הביטחון של היישוב. בשנים תשס"א-תשס"ג חוזקו המערכות הביטחוניות של היישוב, והפעילויות החינוכיות והתרבותיות שמתקיימות בדל"ת אמותינו הוגברו. בשנים האחרונות, עם הקמת גדר ההפרדה על הגלבוע, שוב שוררת תחושת ביטחון באזור. עם חנוכת השכונה פסגת מירב בשנת ה-20 של מירב, נפתח עידן חדש ביישוב. הגברנו את מאמצינו בקליטת משפחות חדשות למירב, והמשכנו להשקיע בפיתוח המשאבים המקומיים, לרווחת האוכלוסייה המקומית. בשנים האחרונות מאמצינו נשאו פרי ונקלטו בהצלחה עשרות משפחות חדשות ביישוב. איכלוס שלב ב‘ ופתיחת שלב ג' בפסגת מירב מסמנים תנופה נוספת בהמשך פיתוח המקום. בקיץ תשס"ז ציינו חצי יובל להיותינו על ההר עם קליטה שהביא אותנו לאוכלוסיה של כמעט 90 משפחות ו-500 נפשות סה"כ.  סוף העשור השלישי של מירב עומד בסימן של מאמצים מחודשים של קליטה ופיתוח.
Comments